İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de bitirdim. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından 2007 yılında mezun olduktan sonra 2010 senesinde Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisans programını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını kazandım. Lisans üstü eğitimimde mesleki stajlarımı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servislerinde yaparak çocuk, ergen ve erişkinlere yönelik klinik gözlem ve ölçme değerlendirme imkanına sahip oldum.   Mesleki hayatımda Prof.Dr. Nesrin Hisli Şahin’den Bilişsel Davranışçı Terapi ve Stres Yönetimi, Prof.Dr. Gülsen Erden’den Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji ve Psikoterapi, Prof.Dr. Gonca Soygüt’ten Şema Terapi, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Wisc-4 Çocuklar için Zeka Testi eğitimlerini tamamladım. 2004-2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu bünyesinde Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı konusunda Türkiye’nin çeşitli illerinde çalışmalarım oldu. Klinik çalışmalarım erişkin , ergen ve çocukların psikolojik değerlendirilmeleri ve psikoterapi süreçlerine yöneliktir. Mesleki çalışmalarımı Ankara ve İzmir’den sonra 2012 yılından beri Antalya’da sürdürmekteyim. 2016 Ocak ayından bu yana kurucu ortağı olduğum Gelişim Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde hizmet veriyorum.

Çalışma Alanlarım 

*  Genel ilişki sorunları

*  Kişilik bozuklukları

*  Kronik mutsuzluk, kaygı problemleri

*  Öfke kontrol sorunu

*  Çift-Evlilik sorunları

*  Çocuk ve ergenlik sorunları

*  Aile sorunları ve Anne Baba tutumları

*  Sınav kaygısı

*  Sosyal Kaygı (sosyal fobi)

*  Yeme bozuklukları

*  Kendine zarar verici davranışlar, kötüye kullanım, Bağımlılık

*  Stres Yönetimi

Uyguladığım Psikolojik Testler

*     MMPI (Kişilik ve Psikopatoloji Değerlendirme)

*     Rorschach (Kişilik ve Psikopatoloji Değerlendirme)

*     Wisc-4 (Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Becerileri Değerlendirme)

*     Şema Ölçekleri ( Şema Terapide Kişiyi Detaylı Anlamak İçin Değerlendirme)