Antalya’da evlilik, çift, ilişki terapileri hizmetini Gelişim Psikiyatri & Psikoterapi Merkezi olarak uzman kadromuzla vermekteyiz. Geçmiş dönemlere kıyasla bakıldığında günümüzdeki evliliklerin neredeyse yarısının boşanma ile sonuçlandığı ya da bir çok evliliğin pek çok ciddi çatışmayla ruhsal ya da fiziksel sorunlara yol açtığı görülmektedir. Bu durum ister istemez akla şu soruyu getiriyor: acaba anne babalarımızın ya da dedelerimiz, büyük annelerimizin evlilik doyumları daha mı fazlaydı? Onlar evliliği anlama ve sürdürmede bizden daha mı başarılıydı? Aslında durumun tam olarak da öyle olmadığını görmekteyiz. Değişen sosyokültürel faktörler, kadının maddi özgürlüğünü kazanması, ayrılık, boşanmanın önünde engel oluşturan toplumsal baskının azalması, sosyal medyanın evlilik ve flört ve aşka yönelik tutumları belirlemedeki rolü hesaba katıldığında belki de günümüz insanı evlilik ya da ilişkilerinde yaşadığı sorunlardan dolayı daha fazla profesyonel destek aramakta ya da evlilikte algıladığı sorunlarla boşanmayı ilk seçeneklerden biri olarak düşünmektedir.

 

İlk flört dönemi ve devamında evliliğin ilk yılları genellikle olumsuzlukların az olumlu deneyimlerin de fazlaca yaşandığı dönemlerdir. Ancak belli bir süre geçtikten sonra farklı geçmişleri, kuralları, beklentileri, kişilik özellikleri olan iki kişinin çatışma yaşama ihtimali artmakta ve ilişkinin başındaki ”canım, cicim dönemleri” yerini öfkeye, üzüntüye, yalnızlık hislerine, kaygıya bırakabilir. Çatışmasız hiç bir ilişki yoktur. Her ilişkinin dinamiği farklılık gösterir ve her ilişkinin zemini farklı çatışma alanlarını ortaya çıkarır. İlişkilerde önemli olan çatışma yaşamamak değil, kaçınılmaz olan çatışmayı nasıl yaşadığıdır. İlişkinin sancılı dönemlerini etkili bir şekilde yönetebilmiş, sağlıklı baş etme yöntemlerini uygulamış bireylerin evlilik doyumlarının da yüksek olduğu ve eşlerini daha olumlu algılama eğiliminde olduğunu biliyoruz. Ancak yaşanan sorunlarla yıkıcı bir şekilde başa çıkıldığında ise çiftler arasındaki duygusal kopukluğun gittikçe arttığını ya da ilişkinin bir güç savaşı haline dönüştüğünü görmekteyiz.

 

Bu alanda birçok farklı terapi ekolü ve yaklaşımı olmakla birlikte; birçoğunun ortak özelliği ilişkide algılanan sorunlara katkı sağlayan bireysel, çevresel, psikolojik, maddi faktörleri tespit edip bu sorunlarla daha sağlıklı kanallardan başa çıkılmasını sağlamaya çalışmaktır. Çift terapilerindeki amaç ilişkide suçlu olanı aramak değil (kim haklı kim haksız) ,  bir takım ruhuyla ilişkide yaşanan sorunları, hissedilen duyguları, bu duygularla nasıl başa çıkıldığını, geçmiş yaraları birlikte etkili iletişim yöntemleriyle konuşulabilmesini sağlamak ve yargılamak üzerine değil anlamak, anlaşılmış hissetmek üzerine terapötik müdahaleler uygulamaktadır.

 

Uzman Klinik Psikolog Onur ARSEL

Gelişim Psikiyatri & Psikoterapi Merkezi

Tel: 0242 316 59 11