Tıpkı yetişkinler gibi çocuklar ve ergenler de olumsuz duygular hisseder. Uzun süredir devam eden olumsuz duygular çocuğunuzda depresyonun işareti olabilir.

 

Depresyon, çocuk ve ergenlik döneminde yaygın bir şekilde rastlanılan bir klinik tablodur. 13 yaşından küçük çocuklarda depresyon görülme sıklık %3 iken, bu rakamlar 13-18 yaş arası gençlerde %5-6’ya kadar çıkmaktadır. Çocuk ve ergenlik döneminde yaşanılan depresyon farklı sebeplerden dolayı gözden kaçırılmakta ve tedavi için başvuru yapılmadığından dolayı pek çok çocuk tanılanamamakta ve bu nedenle de tedavi edilememektedir.

Çocukluk çağındaki depresyona sıklıkla diğer ruhsal sorunlar eşlik edebilmektedir. Depresyonu olan çocuk ve gençleri pek çoğunda kaygı belirtilerinin de mevcut olduğu ve belirgin davranışsal değişiklikler sergilediği bilinmektedir. Depresyona sıklıkla davranım bozukluğu, karşı olma karşı gelme, ayrılık anksiyetesi, takıntı ve zorlantılar (obsesyon ve kompülsiyonlar), yeme bozuklukları ve dikkat eksikliği hiperaktivite eşlik edebilmektedir.

 

Çocuk ve Ergenlerde Depresif Belirtiler Şu Şekilde Görülebilir: 

 

* Değersizlik ve suçluluk hisleri, çökkün duygudurum

* Sık ağlama, ağlamaklı olma

* Kendini katı bir şekilde eleştirme

* Konsantrasyon sorunları

* Kolay öfkelenme, öfke patlamaları, hırçınlaşma

* Ağrı, acı gibi fiziksel yakınmalarda artış

* Uyku, iştahta değişmeler

* İsteksizlik (oyuncaklar, ilgi ve hobilerine karşı)

* Okul performansında azalma ..

* Ölüm düşünceleri vs..

 

Depresyon Açısından Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler: 

 

* Yetersiz temel bakım almak

* Dezavantajlı sosyokültürel-ekonomik koşullara sahip olmak

* Okul ve arkadaş sorunları

* Travmatik yaşam deneyimleri

* Kötü muameleye maruz kalmak- olumsuz anne baba tutumları

* Uzun süredir devam eden aile sorunları

* Alkol-madde kullanım sorunları vs..

 

Tedavi

 

Çocukluk çağı depresyonu önemsenmesi gereken bir ruh sağlığı sorunudur. Bu nedenle psikiyatri uzmanları ve uzman klinik psikologların işbirliği ile çocuk ve ailenin değerlendirilmesi ve tedavisi oldukça önemlidir. Çocuk ve aileden yapılan klinik görüşmelerde mevcut duruma ilişkin bilgiler alınmakta ve sıklıkla çocuğun iç dünyasını anlamaya yönelik psikolojik testler uygulanmaktadır. Detaylı değerlendirmenin ardından tedavi aşamasında gerektiği durumlarda ilaç tedavisi, psikoterapi ve anne baba tutumları, çevresel düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır. Bazı durumlarda çocuğun depresyonu sağlıksız aile işleyişinin bir sonucu olabilmektedir. Bu tarz durumlarda aile terapileri, anne babanın ruhsal sorunlarına yönelik tedavilerin başlanması söz konusu olabilmektedir.

 

Uzman Klinik Psikolog Onur ARSEL 

Gelişim Psikiyatri & Psikoterapi Merkezi 

Bilgi ve Randevu: 0242 316 59 11