Kaygı (anksiyete) bozuklukları çocuk ve ergenlerde yaygın olarak görülebilen psikiyatrik bir problemdir. Aile, okul, sosyal yaşam ve akademik başarı üzerinde olumsuz etkileri olan kaygı problemleri sıklıkla otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte görülebilmektedir. Kaygı bozukluklarının farklı türleri vardır. Bunlar:

 

* Özgül fobiler (kedi, köpek fobisi gibi)

* Panik bozukluk

* Ayrılık anksiyetesi

* Sosyal Anksiyete

* Yaygın Anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmıştır.

 

Kaygı sorunları olan çocuk ve ergenlerde sıklıkla şu belirtiler görülebilir:

 

* Yorgunluk, bitkinlik

* Huzursuzluk

* Uyku ve dikkatte bozulmalar

* Baş ağrısı, kas gerginliği

* Sinirlilik, bağırıp çağırma, tepinme

* Korkudan dona kalma

* Ebeveyne yapışma, ayrılamama

* Yakınları kaybetme ile ilgili endişeler

* Felaketleştirici düşünceler

* Akranlarıyla kaynaşmakta, tanışmakta zorlanma, toplumsal ortamlarda konuşamama

* Sık ağlama vs…

 

Kaygı bozukluklarının tek bir nedeni yoktur. Sorun çoğunlukla aile öyküsü, biyolojik sebepler, olumsuz yaşam olayları, ebeveyn tutumları gibi çoklu nedenlerle açıklanmaktadır. Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozukluğunda temel tedavi seçeneği psikoterapidir. Güncel bilimsel yayınlar özellikle bilişsel davranışçı terapinin kaygı bozukluklarının tedavisinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Çocukla yapılan terapi seanslarının yanında sıklıkla anne baba rehberliği yapmak ve kaygıyı besleyen ebeveyn tutumlarını aile ile çalışmak gerekebilmektedir. Uzmanın uygun gördüğü durumlarda psikoterapi ve tutum çalışmasına ek olarak ilaç tedavisi eklenebilir.

 

* Kaynak: The Association of Child and Adolescent Mental Health

 

 

Uzman Klinik Psikolog Onur ARSEL

  Bilgi ve Randevu: 0242 316 59 11