çocuk foto

Herbirimiz bir çocuk olarak bu dünyaya evrensel ihtiyaçlarımızla doğarız. İçinde yaşayıp büyüdüğümüz ortamda; güvende hissetmek, istikrarlı ve yeterli bakım almak, güvenle bağlanabilmek, duygu ve ihtiyaçları ifade edebilmek, yeterli hissetmek, gerçekçi sınırlar içinde kabul görmek, anlaşılmak, onaylanmak, takdir edilmek, oyun oynayabilmek gibi ihtiyaçlarımızın karşılanmaması çocukluk çağında birçok duygusal ve davranış sorunlarına zemin hazırlayabilmektedir.Bu ihtiyaçların karşılanmasında ve sorunların üstesinden gelinmesinde anne baba tutumlarının önemli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çocuklarla psikoterapi çalışmalarımda çocukla bireysel görüşmenin yanı sıra anne babayı da sürece dahil etmekteyim.

Ayrıca çocukluk çağında biyolojik faktörlerin ön plnda olduğu; otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zihinsel gelişim geriliği gibi psikiyatrik hastalıklarda psikoterapi medikal tedaviyle birlikte uygulandığında daha olumlu sonuçlar alınmaktadır.

 

Psikolojik Değerlendirme;

* 0-6 yaş çocukların gelişimsel değerlendirmesi

* 6-16 yaş arasıWisc-r (Çocuklar için zeka ölçeği) uygulaması ve raporlanması

* Tanı ve değerlendirmeye ışık tutacak kapsamlı projektif testlerin uygulanması

* Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun değerlendirilmesine yönelik testlerin uygulanması

 

 

Çocuklarla çalıştığım alanlar ;

* Anneden ayrılma kaygısı-anksiyetesi

* Okul başarısızlığı

* Davranış sorunları

* Sosyal kaygı, çekingenlik

* Depresyon

* OKB (Takıntılar)

* Travmatik yaşantılar