ergen

 En basit tanımlamayla ergenlik; çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Kendi kimliğini ve kişiliğini inşa etme çabası olumsuz çevresel, biyolojik ve bireysel faktörlerle birleşince bu dönemi ” fırtına ve stres dönemi” haline getirebilmektedir. Hızlı fiziksel, hormonel değişimlerle birlikte bilişsel ve sosyal-duygusal alanlardaki bu döneme özgü farklılık ve talepler, bir ergenin baş etmesi gereken birçok durumu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Gelişimsel bir dönem olarak ergenlik dönemindeki gençlere yönelik psikoterapilerde çocuklar ve yetişkinlere olan yaklaşımlardan farklı hassasiyet ve özeni gerektirmektedir.

Ergenlerle çalışmalarımda temel yaklaşımım;

*Ergenlik  dönemindeki bir genci sorunun çözümünde tek değişmesi gereken bir günah keçisi değil tıpkı diğer aile üyeleri gibi çözüme yapıcı katkılar sunması gereken bir birey olarak görüyorum.  

*Aileyi bir sistem olarak görüyorum. Bu sistemde bir sorun algılanıyorsa sistemin parçaları yani ailenin her bir üyesi arasındaki ilişkiler üzerinde durmaya gayret ediyorum.

*Ergenlerle terapilerde diğer aile üyelerini de sürece dahil edebiliyorum. Bazı durumlarda soruna etki eden işlevsel olmayan/yıkıcı ebeveyn tutumları ya da aile terapisi çalışmalarımın odağı haline gelebiliyor.     

Ergenlik Dönemindeki Gençlerle Çalışma Alanlarım

*Sınav Kaygısı

*Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite

*Davranış Problemleri

*Çekingenlik/Sosyal Kaygılar

*Depresyon

*Takıntılar

*Özgüven Sorunları

*Travmatik Yaşam Olayları

*Aile içi iletişim sorunları

*Öfke Kontrol Sorunu