images

Psikoterapi ruh sağlığı alanında uzman olan psikiyatrist ve klinik psikologlar ile yürütülen profesyonel bir görüşmedir. İlaç tedavilerinin yanı sıra tüm dünyada etkliliği bilimsel çalışmalarla desteklenmiş bir tedavi sürecidir. Başvurunuz doğrultusunda yapılan titiz, dikkatli bir değerlendirme sonucunda size en uygun olan tedavi planı psikiyatrist ve uzman klinik psikolog tarafından uygulanmaktadır. Psikiyatrik tanı ve ilaç tedavisi yalnızca psikiyatri uzmanı tarafından yapılır. Kişilerin yaşadığı sorunların ne olduğu ve şiddetine göre ilaç tedasine ek olarak psikoterapi ya da ilaç tedavisi olmaksızın psikoterapi uygulanmaktadır. Tanı ve tedavi şeklinin ne olacağı psikiyatri uzmanı önderliğinde klinik psikologlarla birlikte yürütülen bir takım çalışmasıdır.

 

PSİKOTERAPİNİN OLMAZSA OLMAZLARI

1- MESLEKİ YETERLİLİK: Ruh sağlığı alanında uzmanlaşmış klinik psikolog ve psikiyatristlerce uygulanır.

2-GİZLİLİK: Kişinin kendine ve bir başkasına zarar vereceği özel koşulların dışında psikoterapide konuşulanlar terapi odasının dışına keyfi olarak taşınamaz.

3-YARARLI OLMAK ve ZARAR VERMEMEK: Kişinin iyilik halinin artırılması ya da korunmasına yönelik en yüksek yararı gözetmek. Kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verecek ilişkiler kurmamak, davranış ve tutumlar sergilememek.

4-DOĞRU BİLGİLENDİRME SORUMLULUĞU: hizmet verdiği  kişi ya da kuruma çalışmanın koşulları, akışı, bitişi ve takibi hakkında bilgi vererek ve hizmet verilenin onayını alarak bir anlaşma yapar.

5-İNSAN HAKLARINA SAYGI, AYRIMCILIK YAPMAMA: insan haklarına ve onuruna saygı gösterir. Yaş, kimlik, cinsiyet,cinsel kimlik, cinsel tercih, etnik köken, din, mezhep, sosyo-ekonomik düzey ve engelli oluşa karşı ayrımcılık yapmaz.

! Psikoterapi süreci hakkında daha fazla bilgi ve sorularınız için bilgi@onurarsel.com ile mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz.